Няма зло – приказки за деца и родители

5,00 лв.

Описание

Дете Мое е проект за детска приказка без отрицателни герои. В основата му е залегнала идеята за трансформацията на отрицателния герой, еволюцията на човека. Полярността да се трансформира в единство на противоположностите. Това най-лесно в детска приказка може да се изрази чрез осъществяването на мечтите. Децата да не бъдат спирани да мечтаят. Да не ги спира родителят, който знае кое е неизпълнимо. Няма неизпълними неща.