Новото човечество

Какво още?

Човечеството навлиза в качествено нов етап на развитие - глобална интеграция, синтез на материалното с духовното, преход към холистично съзнание. Много хора минават през изживявания, водещи до разширяване на съзнанието. Това е свързано с криза, която понякога протича под формата на болест. В такива случаи за лечението са необходими умения, каквито все още не се преподават в повечето програми за обучение по медицина.

Влезте в профила си или се регистрирайте, за да прочетете още!