Що е хомеопатия?

Хомеопатия - това пък какво беше?

Хомеопатията (от гръцки език хомео - подобен и патос - страдание) е метод за профилактика, лечение и подобряване на здравето чрез прилагане на доказани потенцирани хомеопатични лекарства, които се подбират индивидуално според закона на подобието.

Доказани са такива лекарства, които са фармакологично изпитани върху здрави доброволци и получените резултати са записани в Материя медика.

Влезте в профила си или се регистрирайте, за да прочетете още!