Холистичната медицина

Холистичната медицина (от гръцки език холос - цялостен) разглежда човека като органично единство на тяло, емоции, ум и дух, а здравето като следствие от хармонията в живота.Тя се стреми да възстанови тази хармония чрез комплекс методи, въздействащи на всички аспкти на човешката природа и съобразени с индивидуалните особености на всеки.

За да се отстранят истинските причини за боледуване и се постигне излекуване е необходимо да се изследват най-съществените проблеми на всички нива на съществуване - физическо, емоционално, умствено и духовно. Затова е важно пациентът да сътрудничи в процеса на лечението и да разбере, че самият той е отговорен за здравето си.

Влезте в профила си или се регистрирайте, за да прочетете още!