Как да ни намерите

Холистичен център "Анхира"

Създаден от д-р Петър Найденов през 1992 г. с цел разпространение на знания за света и човека, разработване и приложение на холистични идеи и утвърждаване на холистичния подход към здравето и медицината. Холистичен (гръцки), или интегрален (латински) на български език означава цялостен, а не фрагментиран.

 Адресът ни е София, Дианабад бл.11 вх.А ап.1

Анхира е едно от свещените имена на планетата Земя. Корените на тази дума са в древни езици и означават любов и светлина. Това са ключови думи за нашата нагласа, а също синтез и живот за цялото. Всички хора, които в сърцето си споделят тази нагласа, са наши съмишленици и са добре дошли за съвместни начинания.

Дейността ни обхваща следните направления:

- класическа хомеопатия: дипломно обучение по програма, утвърдена от Европейския комитет по хомеопатия, супервизии, прегледи и консултации, специализирано издателство за хомеопатична литература, български партньор на Международната Академия по класическа хомеопатия с директор Георгос Витулкас и организатор на видео обучение на студенти в България по програмата на Академията.

- нутриционистика и алготерапия: голям опит в изучаването, популяризирането и разпространението на здравословни продукти с микроводорасли и други суперхрани. Проведени са много срещи във всички по-големи медицински заведения в цялата страна. Ефектите на водораслите са наблюдавани при здрави хора и при много пациенти с различни заболявания.

- астрология: д-р Найденов провежда курсове по астрология за начинаещи и напреднали в по-големите градове на страната. В тях се изучават основите на практическата астрология, като се обръща специално внимание на възможностите за приложение на получените знания в ежедневната работа с хората от мрежата. Курсовете са подходящи за тези, които искат да се ориентират по-лесно в човешката природа. Ако искате да завършите такъв курс, това може да стане и във вашия град, ако се събере група от 15-20 души. Програма можете да получите от сайта Астроцентър Анхира.