Описание на цветята на Бах

Цветята на Бах - лечение на емоциите

Всяко от 38-те цветя на Бах е свързано с определени емоционални състояния. За да си изберете комбинация от цветя, помислете си какви сте по характер и как се чувствате в момента.

 

 

 • 1. Камшик (Agrimony) - КРИЕ ПРОБЛЕМИТЕ СИ ЗАД МАСКА НА БЕЗГРИЖИЕ И ВЕСЕЛИЕ


  1. Агримония (Agrimony, Agrimonia Eupatoria) - Цветето на честността.
  Крият зад маска на безгрижие и веселие измъчващите ги мисли и вътрешното си безпокойство.

  Забавни, весели хора, с чувство за хумор, които обичат спокойствието. Не понасят кавгите и за да ги избегнат са готови да жертват много. Въпреки, че имат тревоги и се измъчват и умствено, и физически, те крият грижите си зад хумор и шеги. Много приятни хора и добри приятели. Склонни са да прекаляват с алкохол, храни или опиати, за да си помогнат да понасят тревогите си с веселост.

  Не искам проблемите ми да тежат на другите, затова ги държа в себе си.
  Страх ме е да се разкривам пред другите.
  Нещата трябва наистина да са много зле, преди да си го призная.
  Живея според принципа "усмихвай се винаги", защото така съм бил възпитаван.
  Способен съм да заблудя другите, прикривайки страха си.
  Общо взето гледам да избягвам проблемите.
  Правя се на весел пред другите, но вътрешно съм напълно потиснат.
  Нощем скърцам със зъби в съня си.
  Опитвам се да помагам на другите, за да избягам от собствените си проблеми.
  Способен съм да се примиря с много неща, за да цари мир около мене.
  Предпочитам да избягвам емоционалните конфликти.
  Често си слагам розови очила, за да не виждам неприятните неща.

 • 2. Трепетлика (Aspen) - НЕОПРЕДЕЛЕНИ И НЕЯСНИ СТРАХОВЕ И ТРЕВОГИ БЕЗ ПРИЧИНА


  2. Трепетлика (Aspen, Populus Tremula) - Цветето на предзнаменованието.

  Неопределени страхове и опасения, лоши предчувствия за нещо неминуемо и опасно.

  Неопределени, неясни страхове, които преследват човек денем и/или нощем, и за които няма причини и не може да бъде намерено обяснение. Човек е ужасен, че може да се случи нещо страшно, но не знае какво. Въпреки, че много страда и се измъчва, той се страхува да говори за това пред другите.

  Страх ме е от всичко, което не успявам веднага да разбера.
  По тъмно ме е страх, че може да се случи нещо лошо и опасно.
  Нощем имам усещане за тежест в гърдите, след което ме обхваща необясним страх.
  Винаги ме е страх и най-вече, когато получавам тези нощни пристъпи.
  Страхувам се от страха.
  От страх не се решавам да изляза от къщи.
  Страх ме е от духове.
  Страх ме е да не претърпя насилие.
  Страх ме е, че мога да се срина психически, въпреки че в момента съм в прекрасно здраве.
  Понякога имам усещането, че се е случило нещо ужасно, но след това се оказва, че напразно съм се боял и съм си измислил всичко.
  Ако на някого се случи нещо лошо, обзема ме страх, че може да се случи същото и на мен.
  Страх ме е от бъдещето.
  В определени места ставам неспокоен и ме е страх. Може би зависи от някаква негативна вибрация там.

 • 3. Бук (Beech) - КРИТИЧНОСТ, НЕТЪРПИМОСТ, ЛИПСА НА ТОЛЕРАНТНОСТ

   
  3. Бук (Beech, Fagus Sylvatica) - Цветето на толерантността.
  Основни симптоми: Прекалена критичност
  към другите, липса на толерантност.
  За онези, които имат нужда да виждат повече добро и красота във всичко, което ги заобикаля. И макар че много изглежда неправилно, да имат способността да виждат доброто, растящо отвътре. Така че да могат да бъдат по-толерантни, милостиви и разбиращи към различните начини, по които всеки индивид и всяко нещо работят към своето окончателно съвършенство.

  Критикувам с удоволствие. Другите ме наричат критикар.
  Колкото и да се старая, не мога да си държа устата затворена, дори с това да си създам проблеми.
  Критикувам само защото имам добри намерения и искам да помогна на другите като показвам грешките им.
  Много съм горд, когато критикувам иронично и изказвам мисли, подценяващи другите.
  Можех да стана един добър сатирик. Често другите не оценяват моя сарказъм.
  Мисля, че който не може да се смее на грешките на другите е достоен за съжаление.
  Ако някой не може да понася моята критика и се чувства обиден от добронамерените ми забележки, това си е негов проблем.
  Не мога да разбера защо някои хора реагират с такава чувствителност към критиката ми.
  Не ми харесва, когато ме критикуват без основание. Аз също критикувам, но само когато е необходимо и е за доброто на другите.

 • 4. Червен кантарион (Centaury) - ТРУДНО СЕ ОТСТОЯВА, НЕ МОЖЕ ДА КАЖЕ „НЕ“


  4. Червен кантарион (Centaury, Centaurium Erythraea) - Цветето на благоразположението.
  Слаба воля, прекалена отзивчивост към нуждите на другите, не умее да казва "Не".
  За добрите, нежни хора, които прекомерно са загрижени да услужат на другите. Те се пресилват в тези си старания. Това им желание така ги обзема, че те стават по-скоро слуги, отколкото помагащи приятели. Добротата им ги кара да вършат повече от техния дял от работата и като правят това могат да пренебрегнат собствената си задача в живота.

  Имам добро сърце.
  Не искам да причинявам зло на никого.
  Волята ми не е много силна.
  Често ми е трудно да казвам "Не".
  Лесно се оставям да ме убедят, а после се ядосвам на себе си.
  Връзката ми не ме удовлетворява, но все не намирам подходящ момент да кажа "край".
  Винаги съм живял за другите, поставяйки моите нужди на заден план.
  Нямам смелост да противореча.
  Страх ме е, че няма да успея да угодя на другите.
  Чувствам се използван.
  Страх ме е да не ме отблъснат или да не ме одобрят.

 • 5. Зъбна трева (Cerato) - НЕ ВЯРВА НА ПРЕЦЕНКАТА СИ, ПИТА ДРУГИТЕ


  5. Зъбна трева (Cerato, Ceratostigma Willmottiana) - Цветето на интуицията.
  Основни симптоми: Никакво доверие в интуицията си, не вярва, че е способен да взема решения.

  За тези, които нямат достатъчно доверие в себе си, за да вземат сами решенията си. Те постоянно търсят съвет от другите и много често биват погрешно направлявани.

  Трудно ми е да взема решение сам, затова искам съвет от другите.
  Зачитам много чуждото мнение.
  Когато трябва да приложа на практика решенията си, имам нужда от външно одобрение.
  Ако някой ми противоречи, се чувствам абсолютно несигурен.
  Оставям се да ме убедят, дори и да мисля по друг начин.
  Не реагирам спонтанно и не съм самостоятелен човек.
  Искам да съм сигурен, че не допускам грешки.
  Съмнявам се до последния момент, дори и да знам решението.
  Понякога се противопоставям на вътрешния си глас дори и да знам, че нещата ще тръгнат на зле.
  Прекарвам огромна част от времето си в четене.
  Имитирам чуждото поведение.

 • 6. Джанка (Cherry Plum) - НАПРЕЖЕНИЕ СЪС СТРАХ ОТ ЗАГУБА НА КОНТРОЛ


  6. Дива джанка (Cherry Plum, Prunus Cerasifera) - Цветето на безгрижието.
  Основни симптоми: Страх да не изгуби контрол над себе си и да не бъде обзет от разрушителни сили.

  Страх, че може да се пръсне от напрежение, да извърши страшни и ужасни нежелани неща, за които знае, че са неправилни, и все пак има импулс да ги направи.

  Страх ме е да не изгубя контрол.
  Страх ме е да не полудея.
  Не успявам да се отпусна и избухвам неконтролируемо.
  Не умея да контролирам изблиците си на ярост.
  Страх ме е, че мога да стигна до жестокост.
  Чувствам се емоционално опустошен и блокиран.
  Потиска ме лудата ми идея да изхвърля сина си през прозореца.
  Не губя контрол върху себе си, но когато се контролирам, получавам главоболие.
  Страх ме е от себе си, от това, което изпитвам, от тъмните и дълбоки чувства вътре в мен.
  Чувствам се на ръба на нервна криза.

 • 7. Кестенова пъпка (Chestnut Bud) - НЕ СЕ УЧИ ОТ ГРЕШКИТЕ СИ И ГИ ПОВТАРЯ МНОГО ПЪТИ


  7. Пъпки от конски кестен (Cestnut Bud, Aesculus Hippocastanum) - Цветето на научаването.
  Основни симптоми: Повтаря все същите грешки, без да ги осъзнава и без да си вади поука.
  За тези, които не извличат пълна полза от наблюдения и опитности и на които им е необходимо много повече време, отколкото на другите, за да научат уроците на всекидневния живот. Докато една опитност от даден вид е достатъчна за някои, тези хора имат нужда от две, три, а понякога и от няколко, за да си научат урока. Тогава за тяхно нещастие те правят същата грешка при много случаи, когато веднъж би било достатъчно (или ако са наблюдавали грешките на другите и са си направили правилно заключение, би могло да им се спести дори и тази единствена грешка).

  Често повтарям все същите грешки и после се чудя защо го правя.
  С мисълта си съм една крачка по-напред и вече мисля какво ще правя след това. Така в повечето случаи не съм концентриран върху работата си.
  Правя много планове за бъдещето.
  Хвърлям се в нови начинания, вместо спокойно да асимилирам скорошния си опит.
  Отнасям се повърхностно към всичко, което ми се случва.
  След като веднъж съм решил даден проблем вътре в себе си, конкретното му приложение вече не ме интересува.

 • 8. Цикория (Chicory) - ИЗИСКВА ПРЕКАЛЕНО ВНИМАНИЕ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧА


  8. Цикория (Chicory, Cichorium Intybus) - Цветето на майчината любов
  Основни симптоми: Личността се стреми да манипулира и да прави другите зависими. Убедена е, че не е достатъчно оценена и обичана.

  За тези, които са много внимателни към нуждите на другите: те имат наклонност да са премного загрижени за деца и роднини, приятели и непрекъснато намират нещо, което трябва да се оправи. Те непрекъснато поправят това, което считат за лошо и правят това с голямо удоволствие. Те имат желание тези, които обичат да са близо до тях.

  Правя го за твое добро.
  След всичко, което съм направил за теб!
  Грижа се винаги за близките си и гледам да им помагам.
  Готов съм да задуша другите с вниманието си.
  Ако близките ми отказват да правят това, което искам, дипломатично се опитвам да ги накарам.
  Когато направя голяма услуга на някого, естествено е да очаквам нещо в замяна.
  Чувствата ми са лесно раними, когато другият не прави това, което искам.
  Посветих целия си живот на сина си, а сега снахата ми го взе.
  Винаги очаквам благодарност, когато давам съвети или правя услуги.
  Желая всички да оценят това, което правя.
  Чувствам се пренебрегнат, обиден, наранен.
  Всички погрешно разбират моите чувства.
  Обзема ме самосъжаление, когато не получавам очакваното.
  Имам нужда да бъда ценен и обичан.
  Често се разболявам, когато не получавам нужното ми внимание и грижи.
  Нерядко си спомням чуждите грешки към мен и се разплаквам.

 • 9. Повет (Clematis) - ЖИВЕЕ В ИЛЮЗИИ, МЕЧТАЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, БЕЗ ДА ДЕЙСТВА


  9. Клематис, Повет (Clematis, Clematis Vitalba) - Цветето на реализма
  Основни симптоми: Слаб интерес към всичко, което го заобикаля, мечтателност и разсеяност.

  За тези, които са мечтателни, сънливи, не напълно събудени, без голям интерес към живота. Тихи хорица, които живеят повече в бъдещето, отколкото тук и сега; никак не са щастливи в настоящите заобикалящи ги обстоятелства и живеят с надеждата за по-щастливи времена, когато техните идеали могат да се сбъднат. При болест правят твърде малко или никакво усилие за подобрение и в някои случаи дори могат да желаят смъртта, като нещо по-добро или за да срещнат отново някое любимо същество, което те са загубили.

  Често съм потънал в мислите си, които са изпълнени с фантазии и мечти.
  Не забелязвам много от нещата, които се случват около мен.
  Непрекъснато мечтая за бъдещето си.
  Често сънувам, че правя света по-хубав и по-добър.
  В училище често ми се губят моменти и никак не успявам да се концентрирам.
  Дори и в компания аз следвам мислите си и не чувам разговора около мен.
  Не страдам от безпокойства и притеснения, защото никога не съм напълно в реалността.
  Като гледам телевизия не чувам нищо от предаването, защото в мислите си съм другаде.
  Доста често изобщо не мога да се концентрирам.
  Обичам да спя дълго, дори и в най-невероятни моменти.
  Тъй като съм разсеян, често се загубвам.
  Често изоставам с работата си, поради това че вечно фантазирам.

 • 10. Киселица (Crab Apple) - ЧУВСТВА СЕ МРЪСЕН, НЕ СЕ ХАРЕСВА, ПЕРФЕКЦИОНИСТ


  10. Дива ябълка (Crab Apple, Malus Sylvestris) - Цветето на чистотата.
  Основни симптоми: Има усещане, че е мръсен, нечист и заразен. Отвращава се от себе си и има фикс идея за ред и чистота.
  За тези, които имат усещане, че са мръсни, нечисти и заразени от нещо. Срамуват се от себе си и имат фикс идея за ред. Тези хора са много съвестни и прецизни. Прекаляват и почти педантично се насилват да правят всяко нещо перфектно.

  Правя всичко много прецизно, почти педантично.
  Аз съм абсолютен перфекционист.
  Ако не задоволя очакванията си, ми се струва, че съм мръсен.
  Всичко трябва да изглежда перфектно и подредено, иначе се чувствам измъчен.
  Често се дразня от дребните неща.
  Детайлите са ми фикс идея.
  Страх ме е от зарази и инфекции.
  Обзема ме паника при вида на паяци и буболечки.
  Гнус ме е от пот и кожни възпаления.
  Къпя се по няколко пъти на ден.
  Имам нужда да си мия ръцете много често.
  Мисля, че сексуалността е нещо мръсно.
  Често имам усещането, че съм мръсен вътрешно, особено след като съм се ядосал или съм имал негативни преживявания.
  Не се харесвам, имам чувството, че съм дебел и грозен.
  Когато съм ял много или нещата не вървят добре, предизвиквам повръщане, иначе се чувствам мръсен.
  Абсолютно не общувам с алкохолици и просяци.

 • 11. Бряст (Elm) - ПРЕТОВАРЕНОСТ ОТ ОТГОВОРНОСТИ


  11. Бряст (Elm, Ulmus Procera) - Цветето на отговорността.
  Основни симптоми: Човекът е сигурен, че не е на висота да изпълнява задълженията си и да се справя с отговорностите си.

  За тези, които вършат добра работа, следват призванието си и се надяват да извършат нещо важно за благото на човечеството, но понякога чувстват, че може да не се справят, тъй като това, което са предприели, е твърде трудно и не е по силите на нито едно човешко същество.

  В този момент ми се струва, че не мога да удовлетворя всички очаквания.
  Виновен съм, че не успявам да дам най-доброто от себе си.
  Не мога да се справя, твърде много искам от себе си.
  Страх ме е, че не мога да се справя с отговорностите си.
  Струва ми се, че не ми е по силите да се справя с новата си длъжност.
  Струва ми се, че нямам сили да върша поверената ми работа.
  Понякога ми се струва, че съм твърде слаб, за да успея да се справя с работата си.

 • 12. Тинтява (Gentian) - ОБЕЗСЪРЧАВАНЕ И ОБЕЗВЕРЯВАНЕ ОТ ПРЕЧКИ


  12. Тинтява (Gentian, Gentiana Amarella) - Цветето на вярата.
  Основни симптоми: Скептично и песимистично настроен, обезсърчен от пречки.

  За тези които лесно се обезкуражават. Те могат да имат положително развитие при болест и прогрес в ежедневния си живот, но всяка малка пречка и забавяне на напредъка им причинява съмнение и скоро ги обезсърчава.

  Често съм загрижен.
  И най-малките провали ме съсипват.
  Предавам се и при най-малките разочарования и трудности.
  Трудно ми е да гледам на света оптимистично.
  Аз съм пълен песимист.
  Чувствам се депресиран след всяко тъжно събитие в моя живот.
  Внимавам много, за да не изглеждам лековерен в очите на другите.
  Понякога ми се струва, че моят песимизъм ми доставя удоволствие.
  Разочаровал съм се вече толкова пъти, че ми е трудно да виждам бъдещето си розово.
  Имам нужда от много окуражаване, тъй като ми е трудно и при най-малките проблеми.
  Нямам никаква вяра в положителния изход на ситуациите.
  Дори aко всичко мине добре, си мисля за всички неприятности, които биха могли да се случат.
  Скептичен съм, затова винаги първо казвам "Не".

 • 13. Прещип (Gorse) - ОТЧАЯНИЕ, БЕЗНАДЕЖДНОСТ


  13. Европейски фасул (Gorse, Ulex Europaeus) - Цветето на надеждата.
  Основни симптоми: Обезверен, отчаян, примирен и убеден, че няма никакъв смисъл да продължава да се бори.

  За тези, които са изпаднали в тотална безнадеждност и са престанали да вярват, че може нещо повече да се направи. За да угодят на близките си, те могат да опитат различни лечения, но същевременно уверяват околните, че има твърде малка надежда за облекчаване на състоянието им.

  Не мога да допусна, че промяната е за добро.
  Не вярвам, че състоянието ми ще се подобри.
  Чувствам се примирен и душевно уморен.
  Нямам сили да започна отново.
  Болестта ми е неизлечима и не мога да се надявам на подобрение.
  Аз съм безнадежден случай.
  Никой не е по-болен от мен.

 • 14. Калуна (Heather) - НЕ СПИРА ДА ГОВОРИ, ТЪРСИ СИ СЛУШАТЕЛИ


  14. Калуна (Heather, Calluna Vulgaris) - Цветето на самоличността.
  Основни симптоми: Егоцентризъм, непрекъснато окупира вниманието на околните.

  За тези, които непрекъснато си търсят слушатели, искат да бъдат в компания с всеки, който е на разположение, тъй като за тях е необходимо да разправят своите собствени работи на другите, независимо на кого. Те са много нещастни, ако трябва за известно време да бъдат сами.

  Когато ми се случи нещо, трябва обезателно да говоря с някого.
  Нуждая се от много любов и внимание.
  Често се чувствам ужасно зле и тогава имам нужда някой да ме изслушва.
  Когато съм сам се чувствам самотен и трябва незабавно да се обадя на някого по телефона. В такива случай ми е безразлично с кого ще говоря.
  Вкопчвам се в хората и взимам всичко възможно от тях.
  Приятелите ми се оплакват, че никога не млъквам.
  Не умея да изслушвам другите, предпочитам аз да говоря.
  Готов съм на всичко, за да съм център на внимание.
  Не мога да разбера защо хората не ме харесват и не искат да ме слушат.
  Харесва ми да правя от мухата слон, само и само да привлека вниманието.

 • 15. Джел (Holly) - ПОДОЗРИТЕЛНОСТ, РЕВНОСТ, ЗАВИСТ, ЗЛОБА И ОМРАЗА


  15. Самодивски чемшир (Holly, Ilex Aquifolium) - Цветето на универсалната любов.
  Основни симптоми: Много раздразнителен и избухлив. Изпитва омраза, завист, ревност. Иска да си отмъсти.

  За тези, които понякога биват нападнати от мисли на завист, ревност, отмъщение, подозрение или различни видове раздразнения. Вътре в себе си те страдат силно, често и когато няма никаква истинска причина за нещастието им.

  Много лесно изпадам в ярост.
  Толкова съм раздразнителен, че и дребни неща ме вбесяват.
  Почти винаги съм неудовлетворен и страдам без причина.
  Приятелите ми казват, че съм един ужасен холерик.
  Мисля, че другите са нечувствителни и искат да ме изиграят.
  Ревността ме мъчи непрекъснато.
  Трудно ми е да забравя или да простя.
  Завиждам на здравето на другите.
  Не умея да прощавам нито на другите, нито на себе си.
  Много съм недоверчив.
  Завиждам на тези, които са по-хубави или по-добри в нещо от мен.
  Нощем не мога да заспя, обмисляйки отмъщение.

 • 16. Орлов нокът (Honeysukcle) - ЖИВЕЕ В МИНАЛОТО. НОСТАЛГИЯ


  16. Нокът (Honeysucle, Lonicera Caprifolium) - Цветето на миналото.
  Основни симптоми: Завладян от носталгия по миналото, непрестанно съжалява за отминалите възможности и отказва да живее в настоящето.

  За тези, които живеят твърде много с миналото, може би защото е било време на голямо щастие, или е свързано със спомени за загубен приятел, или с амбиции, които не са осъществени. Те не очакват такова щастие, каквото вече са изпитали.

  Най-добрият период от моя живот е в миналото.
  Често мисля за миналото и си спомням точните усещания и дори миризми.
  Живея чрез спомените си.
  Страдам от носталгия по някого или по нещо.
  Често сънувам "добрите стари времена".
  Липсва ми времето от периода преди да се разболея.
  Страдам от носталгия по моята страна.
  Не мога да приема това, което ме заобикаля.
  Не мога да се примиря със загубата на любимия човек или животно.
  Не очаквам нищо от бъдещето.
  Често ми се доплаква като мисля за миналото си.
  Не ме интересува настоящето, защото всичко хубаво се намира в миналото ми.
  Имам много живи спомени за моето детство.
  Често досаждам на другите с разкази за моето прекрасно минало.

 • 17. Габър (Hornbeam) - ПСИХИЧЕСКА И ФИЗИЧЕСКА УМОРА. ОТЛАГАНЕ, РАЗТАКАВАНЕ


  17. Обикновен габър (Hornbeam, Carpinus Betulus) - Цветето на умственото разтоварване.
  Основни симптоми: Умствена умора и изтощение при хора, които не редуват напрегнатата си работа с физическо разтоварване (временно или хронично).
  За тези, които чувстват, че нямат достатъчно сили (умствени и физически), за да продължат да носят бремето на живота върху плещите си. Ежедневните работи им изглеждат твърде много, за да могат да ги доведат до край, въпреки че общо взето успяват да изпълнят задачите си. Тези хора чувстват, че за да могат да изпълняват работата си, някоя част от ума или тялото им има нужда да бъде засилена.

  Не мога да се събудя напълно без да изпия сутрешното си кафе или чай.
  Сутрин като се събудя се чувствам по-уморен, отколкото като си лягам вечер.
  Работата много ми тежи, но като започна да я правя нещата се подобряват.
  Отлагам работата си до последната възможност.
  Понякога се размотавам цели часове преди да се захвана за работа.
  Главата ми тежи и се чувствам физически уморен.
  Доста съм блед и не изглеждам много жизнен.
  Когато работя до късно вечер или гледам телевизия, очите ме сърбят и сълзят от умора.

 • 18. Слабонога (Impatiens) - НЕТЪРПЕЛИВОСТ, БЪРЗАНЕ, НАПРЕЖЕНИЕ, РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ


  18. Слабонога (Impatiens, Impatiens Glandulifera) - Цветето на времето.
  Основни симптоми: Голяма нетърпеливост и лесна раздразнителност, реагира на всичко много остро.
  За онези, които са бързи в мислите и действията си и които желаят всичко да се свърши бързо. Когато са болни, нямат търпение по-бързо да се излекуват. Много им е трудно да са търпеливи с по-бавни хора, за тях това е загуба на време. Често предпочитат да работят сами, за да правят всичко със собственото си темпо.

  Лесно губя търпение.
  Всичко около мен се движи много бавно.
  Нямам търпение да изслушвам другите.
  В разговор не изслушвам събеседника си, защото в мене вече се е зародил следващият въпрос.
  Ако трябва да чакам, почвам да мисля за всичко, което можех да свърша междувременно, и тогава много се вбесявам.
  Често избухвам заради забавените реакции на околните и затова предпочитам да си върша сам нещата.
  Очакването на нещо или на някого ме влудява.
  Дипломатичноста не е най-силната ми черта.
  Не мога да понасям закъсненията на хората.
  Говоря и се храня много бързо.
  Често казвам "Хайде, по-бързо!", "Не се размотавай!", "Стига си спал!".
  Започвам да нервнича, ако другите не си вършат незабавно работата.

 • 19. Лиственица (Larch) - ЛИПСА НА САМОУВЕРЕНОСТ, НИСКА СЕБЕОЦЕНКА


  19. Лиственица (Larch, Larix Decidua) - Цветето на вярата в себе си.
  Основни симптоми: Изобщо не вярва в себе си и страда от комплекс за малоценност, затова винаги очаква да се провали.
  За тези, които считат себе си за по-малко добри и способни от заобикалящите ги, които очакват неуспехи, които чувстват, че в нищо не могат да преуспеят и по тази причина нито се опитват, нито правят достатъчно усилия, за да успеят.

  Мисля, че съм по-малко способен от другите.
  Имам чувството, че ще се проваля.
  Никак не вярвам в себе си и много се учудвам, когато постигам добри резултати.
  Когато се сравнявам с другите, виждам колко съм неспособен.
  Притеснявам се като се доближа до някоя жена / мъж.
  Несигурността ме измъчва винаги, когато отивам на непознато място.
  В живота никак не съм късметлия.
  Още от малък се отказах от спорта, защото съм много недодялан.
  Имам сериозен комплекс за малоценност.
  Често се оправдавам с измислени болести само и само да не започна нещо ново.
  Не кандидатствам за по-добро работно място, макар че другите казват, че имам данни.
  Напоследък страдам от импотентност.
  Още от малък ми се случва да пелтеча.
  Много съм чувствителен към критики и упреци.

 • 20. Мимулус (Mimulus) - КОНКРЕТНИ СТРАХОВЕ И ФОБИИ, СТЕСНИТЕЛНОСТ


  20. Мимулус (Mimulus, Mimulus Guttatus) - Цветето на куража.
  Основни симптоми: Много притеснителен и несигурен човек бои от всичко, което го заобикаля, и категорично отказва да се конфронтира със света.

  Страхове и фобии от конкретни неща, срещани в ежедневния живот - от болест, болка, бедност, злополуки, от тъмнината, от оставане сам, от беди. Тези хора тихичко и тайно носят своя страх и не говорят свободно за него пред другите.

  Преди не ме е притеснявало да пътувам с кола, но напоследък ме е страх, че ще се случи нещо ужасно.
  Ужасно е. Имам многобройни фобии.
  Често се измъчвам и душата ми има голяма нужда да се освободи от тежестта на страховете.
  Страхът ми от всичко възможно и невъзможно ми пречи да правя това, което искам.
  Всякакъв вид изпити са моя кошмар.
  Чувствам се несигурен, недоверчив и срамежлив, когато съм сред хора.
  Физически съм свръхчувствителен и съм предразположен към всякакви усещания на материално ниво.
  По време на интервю за работа куражът ми изчезна изведнъж и не можах да кажа нито дума.
  Никой не може да ме качи на самолет, въпреки че бих искал да опитам. Страхът да не падна обаче е по-голям.
  Страх ме е да се качвам по открити стълби, по дървета и на всякакви други високи места.
  Не понасям студа, шума, ярката светлина, високите гласове, силните миризми.
  Обичам да оставам сам без да ме притесняват.
  Страх ме е да не се изложа пред другите.
  Винаги, когато шефът ме повика, ме е страх, че иска да ме уволни.
  Случва ми се да отлагам задълженията си поради страх.
  Ставам много тревожен, ако ми противоречат.

 • 21. Синап (Mustard) - БЕЗПРИЧИННА ДЕПРЕСИЯ, МЕЛАНХОЛИЯ


  21. Синап (Mustard, Sinapis Arvensis) - Цветето на ведростта.
  Основни симптоми: Периодично изпада в състояние на дълбока меланхолия, без каквато и да е видима причина.

  За тези, които понякога се поддават на меланхолия и дори на отчаяние, като че ли някакъв студен, тъмен облак е надвиснал над тях и скрива светлината и радостта от живота. Не винаги е възможно да се дадат никакви причини и обяснения за такива атаки. При тия условия почти е невъзможно човек да се прави на щастлив и весел.

  Вечно съм в мрачно настроение и не знам защо.
  Без всякаква причина от време на време ме обзема тъга.
  Нямам никакво желание да се движа.
  Струва ми се, че времето тече много бавно.
  Усещам болките и меланхолията на целия свят.
  Душата ми се натъжава, когато нещо черно, тежко и непознато се спуска от небето върху мен.
  Доста често се чувствам депресиран без външна причина.
  Животът ми е наред и не мога да разбера защо се появява тази тъга и тази меланхолия.
  Чувствам се като заключен в мрачно и тъмно място, от което не мога да изляза.
  Дори и разумните аргументи не могат да ме измъкнат от депресията, докато тя сама не изчезне.
  Не разбирам откъде идва при мен това тежко, сиво и подтискащо ме усещане.

 • 22. Дъб (Oak) - ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ БОРИ ДОКРАЙ, ВЪПРЕКИ ВСИЧКО


  22. Дъб (Oak, Quercus Robus) - Цветето на упоритостта.
  Основни симптоми: Силен и издръжлив човек, който непрекъснато и въпреки всички трудности и пречки продължава да води всекидневните си битки, без да се предава.
  За тези, които продължават се борят с всички сили във връзка с неща от ежедневния им живот или да оздравеят. Те продължават да опитват едно нещо след друго, дори ако техния случай изглежда безнадежден. Те са недоволни от себе си, ако болестта им попречи да изпълнят задълженията си или да помагат на другите. Те са храбри хора, борещи се с огромни трудности без да загубват надежда и без да преустановяват усилията си.

  Имам силно развито чувство за дълг.
  Аз съм верен на дълга си при всякакви обстоятелства и на мене може да се разчита изцяло.
  Винаги изисквам максимума от себе си.
  Аз съм абсолютен работохолик.
  Когато съм поел обещание, ще го изпълня, дори да съм тежко болен.
  Всичко, което съм постигнал, дължа изключително на себе си.
  Понякога усещам, че злоупотребявам със силата на волята си и продължавам да работя със свръхусилия.
  Дори главоболието и умората не могат да ме откажат при изпълнението на дълга ми.
  Всички ми се възхищават, защото аз никога не се предавам.
  Чувствам се много щастлив, когато подарявам на другите.

 • 23. Маслина (Olive) - ПЪЛНО ИЗТОЩЕНИЕ НА ВСИЧКИ НИВА


  23. Маслина (Olive, Olea Europea) - Цветето на обновлението.
  Основни симптоми: Тотално изтощение на физическо, емоционално и умствено ниво.

  За тези които са страдали много умствено и физически, и са така изтощени и уморени, че чувстват, че нямат повече сили, за да правят каквито и да било усилия. Ежедневният живот за тях е уморителна работа, без никакво удоволствие.

  Напоследък се чувствам напълно изтощен.
  Нямам сили да направя нищо.
  Толкова съм уморен, че ми се иска да си остана в леглото цял ден.
  Толкова съм уморен, че дори не съм в състояние да се помръдна.
  Нямам сили да измия даже зъбите си.
  Толкова съм изтощен, че всеки момент очаквам да се разплача.
  Единственото, на което съм способен в момента, е да спя до безкрай.
  В работата броя минутите, оставащи до края на работния ден.
  Толкова съм изразходван енергийно, че дори нещата, които преди са ме радвали ме тероризират.
  Не мога повече, накрая на силите си съм.

 • 24. Бор (бял) (Pine) - ЧУВСТВО ЗА ВИНА, САМООБВИНЯВАНЕ


  24. Бор (бял) (Pine, Pinus Sylvestrus) - Цветето на приемането на себе си.

  Основни симптоми: Прекалено и неоправдано чувство за вина, прекалена самокритичност и липса на смелост.
  За тези, които се обвиняват. Даже когато успеят, те все мислят, че биха могли да достигнат повече или да извършат работата по-добре и никога не са доволни от своите усилия или от резултатите си. Те работят усилено и страдат много от грешките, които си приписват. Понякога, ако стане някаква грешка, която се дължи на други, те дори поемат отговорността и за тази грешка.

  Винаги упреквам само себе си, каквото и да се случи.
  Търся всички грешки винаги само в себе си.
  Когато се окажа в неприятна ситуация, редовно откривам вината в себе си.
  Чувствам се виновен и за грешките на другите.
  Като се сетя за минали неприятни събития и до днес ме измъчва вина.
  Не мога да се освободя от усещането, че съвестта ми не е чиста.
  Обвинявам се за всичко, което не съм дал на децата си.
  Чувствам се виновен, когато нещата при мен вървят по-добре, отколкото при другите.
  Упреквам се, когато не се представя достатъчно добре.
  Когато съм болен, се чувствам виновен.
  Оправдавам се за всичко, което съм постигнал.
  Никога не съм удовлетворен, защото винаги помня всичко, което не съм свършил добре.
  Вечер ми е трудно да заспя, заради постоянните самокритики, които си отправям. А когато на следващата сутрин съм неработоспособен от умора, се чувствам още по-виновен.
  Измъчвам се, ако не удовлетворя желанията на някой друг.
  Понякога се чувствам инфантилен и уплашен, и очаквам да ми се скарат.

 • 25. Червен кестен (Red Chestnut) - ПРЕКАЛЕНО СЕ ТРЕВОЖИ ЗА БЛИЗКИТЕ СИ


  25. Червен кестен (Red Chestnut, Aesculus Carnea) - Цветето на отделянето
  Основни симптоми: Много се безпокои за съдбата на близките си и се чувства тясно свързан с тях.
  За тези, на които е трудно да не се тревожат за близките си. Често те са престанали да се притесняват за самите себе си, но за онези които обичат те могат да страдат много, очаквайки че нещо лошо може да им се случи.

  Много се притеснявам за другите.
  Страх ме е, че ще се случи нещо лошо на децата ми и че ще страдат.
  Безпокоя се за семейството си и за приятелите си.
  Понякога ме измъчват мисли за смърт на близки хора.
  Желая да спестя болката на моите деца.
  Имам дълбока вътрешна връзка с детето си / с партньора си.
  Сериозно съм въвлечен в живота на близките си. Живея техния живот като мой собствен.
  Ако някой от семейството ми закъснее, сигурен съм, че му се е случило най-лошото.
  Никога не успях да отрежа пъпната връв с един конкретен човек и не мога без него.
  Непрекъснато съветвам децата и внуците си да внимават.

 • 26. Желтак (Rock Rose) - ОГРОМНА УПЛАХА, ПАНИКА, УЖАС


  26. Желтак (Rock Rose, Helianthemum Nummularium) - Цветето на куража.
  Основни симптоми: Временно състояние на шок, паника или силен страх.

  Спасително лекарство. Лекарство за спешни случай, дори когато изглежда, че няма надежда. При нещастен случай или внезапна болест, когато пациентът е много уплашен, ужасен или ако обстоятелствата са достатъчно сериозни за да причинят много силен страх у тези, които са наоколо. Ако пациентът е в безсъзнание устните могат да се намокрят с лекарството.

  Изпитвам неописуем страх.
  Нощем сънувам кошмари и се събуждам с ужасен страх.
  Чувствам се като истинска жертва на паниката.
  В такива моменти ме обзема страх от смъртта.
  Не успявам да възвърна яснотата на ума си.
  Помислих, че сърцето ми ще спре да бие.
  Полудявам от страх.
  Все още усещам страха, въпреки че опасността е отминала.
  Получавам сърцебиене и ми се потят ръцете.

 • 27. Скална вода (лековита, изворна вода) (Rock Water) - СТРОГОСТ КЪМ СЕБЕ СИ, ИСКА ДА БЪДЕ ЗА ПРИМЕР


  27. Чиста изворна вода (скална вода) (Rock Water) - Цветето на гъвкавостта.
  Основни симптоми: Живее според строги и утвърдени правила, потиска нуждите си и е прекалено суров към себе си.
  За тези, които живеят според строги и утвърдени правила, подтискат нуждите си и са прекалено сурови към себе си. Тези хора са идеалисти, които се стараят да живеят според наложените си принципи. Винаги се отнасят строго към себе си и не си позволяват неща, които се отклоняват от тези диктати.

  Държа на високите си идеали, затова често трябва да правя жертви.
  Живея според строги правила и морални принципи.
  Моите етични принципи често не съвпадат с моите желания, затова трябва да ги потискам.
  Готов съм на всякакви жертви, за да постигна идеалната си физическа форма.
  За мен думата самодисциплина се пише с главна буква.
  Искам да съм пример за другите с постъпките и идеалите си.
  Искам винаги да се представям добре пред другите.
  Присмивам се на безгрижните и инфантилни хора.
  Строго се придържам към избраната от мен диета.
  Убеден съм, че не мога да си позволя много неща.
  Жестоко се самообвинявам, когато не съм достатъчно самодисциплиниран.

 • 28. Хрущялка (Scleranthus) -НЕ МОЖЕ ДА ИЗБЕРЕ, КОЛЕБАЕ СЕ МЕЖДУ ДВЕ ВЪЗМОЖНОСТИ


  28. Едногодишна хрущялка (Scleranthus, Scleranthus Annuus) - Цветето на равновесието.
  Основни симптоми: Често се колебае между две възможности, без да може да избере. Не може да постигне равновесие. Мнението и настроението се променят бързо.

  За тези които страдат много от това, че не могат да избират между две неща – първо едното им се струва правилно, след това другото. Обикновено те са тихи хора и сами носят тази си трудност, тъй като не са склонни да я разискват с другите.

  Често ми е трудно да избера между две възможности.
  Ту избирам едното, ту другото и затова другите мислят, че съм ненадежден.
  Аз съм изключително непостоянен.
  Настроението ми се сменя много често: сега плача, след малко се смея; или съм на седмото небе, или съм напълно депресиран.
  Изразходвам много енергия, защото често се люшкам от една крайност в друга.
  Физическите ми болежки са променливи, както и моята психика: сега ме боли тук, после там.
  Често имам усещането, че съм изпуснал нещо в живота си.
  Спохождат ме нервни кризи и чувствам липса на баланс.
  Стресирам се даже само от това, че трябва да кажа “да” или “не”.
  Въпреки вътрешния ми конфликт, не съм склонен да искам съвети от другите.
  Често жестовете ми са несвързани и резки.

 • 29. Витлеемска звезда, Гарвански лук (Star of Bethlehem) - ПРЕЖИВЯН ШОК ИЛИ ГОЛЯМА ТРАВМА; УТЕШИТЕЛЯТ


  29. Витлеемска звезда, гарвански лук (Star of Bethlehem, Ornithogalum umbellatum) - Цветето на успокоението.
  Основни симптоми: Преживян шок на физическо, емоционално и ли умствено ниво, независимо дали това се е случило отдавна или съвсем наскоро.

  За хора в голямо изтощение под влияние на обстоятелства, които причиняват огромно нещастие. Шок от някаква тежка новина, загуба на скъп човек, уплаха вследствие нещастен случай и други подобни. За тези, които за известно време отказват да бъдат утешавани това лекарство носи успокоение.

  Бях много силно разочарован.
  Дълго време не успявам да забравя неприятните неща.
  Като малък попаднах в катастрофа и споменът ме преследва и до ден-днешен.
  Откакто почина съпругът ми чувствам огромна празнина в себе си
  До ден-днешен не мога да забравя майка си, която ме биеше.
  Имам множество повтарящи се кошмари.
  Не мога да се освободя от много от болестите си, въпреки че се лекувам.
  Не мога да понеса никаква лоша новина.
  Нямам сили да се измъкна от тази конфликтна ситуация, въпреки че се чувствам ужасно.

 • 30. Ядлив кестен (Sweet Chestnut) - ОТЧАЯНИЕ, МЪКА, БЕЗНАДЕЖДНОСТ, ТЪМНАТА НОЩ НА ДУШАТА


  30. Ядлив кестен (Sweet Chestnut, Castanea Sativa) - Цветето на освобождението.
  Основни симптоми: Чувства се на края на силите си и е обзет от дълбоко отчаяние.

  За моменти, когато мъката е толкова голяма, че е почти непоносима. Когато умът или тялото чувстват, че са търпели до крайния предел на способността им да понасят и че сега повече не могат. Когато им се струва, че нищо не остава освен разрушението и унищожението.

  Абсолютно съм отчаян.
  Не намирам вече никакъв изход от тази ситуация.
  Не мога да продължа напред по никакъв начин.
  В този момент животът за мен е огромна тежест.
  Тогава се почувствах напълно изоставен.
  Намирам се в пълен вакуум, не мога нито да се радвам, нито да се смея.
  Опитах всичко, но не се получи и сега съм напълно отчаян.
  Не съм допускал, че е възможно такова страдание.
  Чувствам се тъжен и безутешен, няма кой да ми помогне.
  Напълно съм отчаян в тази ситуация без изход.
  Не мога да понеса повече нищо, ще се разпадна окончателно.
  Нищо не ме радва и няма смисъл за мен.
  Чувствам се като умрял.
  Бог ме изостави напълно.

 • 31. Върбинка (Vervain) - ПРЕКАЛЕН ЕНТУСИАЗЪМ, МИСИОНЕРСТВО, НЕПРЕКЛОННОСТ


  31. Върбинка (Vervain, Verbena Officinalis) - Цветето на ентусиазма.
  Основни симптоми: Стига до фанатизъм, когато е обзет от ентусиазъм при реализирането на някоя идея и иска да я наложи над другите.

  За тези, с определени принципи и идеи които те считат за напълно прави и които твърде рядко променят. Те имат голямо желание да накарат всички около тях да възприемат техния мироглед. Те имат силна воля и много кураж, когато са убедени в това, което искат да получат. При болест, те се борят дълго, след като други на тяхно място биха били на легло.

  Когато прегърна някоя идея, искам обезателно да привлека и другите към нея.
  Ако не ме слушат, мога направо да се отчая.
  Когато ми хрумне добра идея, веднага трябва да я споделя с другите.
  Никога не се отказвам да убедя някого в моите идеи, но след това се чувствам напълно опустошен и вечер не успявам да се отпусна и да заспя.
  Аз съм импулсивен и идеалист, вътрешно напрегнат и много активен.
  Отдавам се духом и телом, когато съм убеден в нещо.
  Често съм ентусиазиран, почти екзалтиран.
  Готов съм да се боря за високите си идеали до последна капка кръв.
  Не мога да понасям несправедливостта.
  Искам да ентусиазирам другите и да ги направлявам.
  Аз съм много убедителен.
  Искам да влияя на другите положително, дори ако трябва да приложа натиск.
  Поставям си цели в живота и не се отказвам, докато не ги постигна.
  Страдам от вътрешно напрежение и не успявам да се отпусна
  Нервирам се и почти скърцам със зъби, ако нещата не се уреждат така, както казвам аз.

 • 32. Лоза (Vine) - ДЕСПОТИЧНОСТ, КОМАНДВА И НЕ ЗАЧИТА ДРУГИТЕ


  32. Лоза (Vine, Vitis Vinifera) - Цветето на силата.
  Oсновни симптоми: Обсебен от амбиция за власт; тираничен спрямо околните.
  За много способни хора, сигурни в собствените си способности и в успехите си. Бидейки така сигурни, те считат, че ще бъде от полза за другите, ако бъдат убедени да вършат нещата така, както те ги вършат или както те са сигурни, че е правилно. Дори и когато са болни те ръководят околните си.

  Това, което изисквам от другите, е само за тяхно добро.
  Целта оправдава средствата.
  Не се отказвам, дори другите да не са съгласни.
  Аз най-добре знам как да се справя с това.
  Аз съм добър лидер и винаги мога да спася дадена ситуация.
  Едва ли някой ще се справи по-добре от мен.
  Винаги се държа самонадеяно.
  Наричат ме тиранин, когато защитавам правата си.
  Изобщо не се съобразявам с мнението на другите.
  Не страдам от никакви скрупули.
  Аз съм рационален човек и не се вслушвам в сърцето си.
  Това, че другите се страхуват от мен, не би могло да промени поведението ми.
  Аз съм винаги прав и не приемам чужди мнения.

 • 33. Орех (Walnut) - ПОДАТЛИВОСТ НА ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ, ЗА ПЕРИОДИ НА ПРОМЯНА


  33. Орех (Walnut, Juglans Regia) - Цветето на обновлението.
  Неувереност, непостоянство и поддатливост на чуждо влияние, защото се намира в повратна точка на живота си.
  За тези, които имат определени идеи и амбиции в живота и ги постигат, но в редки случаи се изкушават да се отклонят от своя път, своите идеи, цели и работа, и се подвеждат от ентусиазма, убедителността или силните мнения на другите. Орехът придава постоянство и предпазва от външно влияние.

  Чувствам се като попивателна хартия.
  Обикновено имам ясни идеи и знам точно какво искам, но в момента ми е трудно да остана верен на себе си.
  Обикновено съм независим, но точно сега много се влияя от семейството си и от обществените норми.
  Вече взех това важно решение, но не мога да направя първата крачка към осъществяването му.
  Невъзможно ми е да се измъкна от въздействието на този важен за мене човек: партньор, баща, учител.
  Тази неочаквана случка ме застави да променя всички програми.
  Въпреки новото ми поведение, все още се чувствам обусловен от този стар навик.
  Вече приключих старата си връзка, но въпреки това все още се чувствам длъжен на партньора си.
  Не успявам напълно да се освободя от всички ограничения на миналото.

 • 34. Водна теменуга (Water Violet) - ОТЧУЖДЕНИЕ, САМОТНОСТ, ГОРДО УЕДИНЕНИЕ


  34. Плавеш (Water Violet, Hottonia Palustris) - Цветето на комуникацията.
  Прекалена резервираност. 
  Самоналожена изолация поради гордост и чувство за превъзходство. Оттегля се в гордо уединение.
  За тези, които и болни, и здрави обичат да бъдат сами. Тихи хора, които се движат безшумно, говорят малко и тихо; много независими, способни и разчитащи на себе си; не се интересуват от мнението на другите. Те са отчуждени, оставят хората сами на себе си и вървят по собствен път. Често са умни и талантливи. Тяхното спокойствие и мир са благословия за околните.

  Чувствам се нещо повече от другите.
  Хората ме считат за мнителен.
  Във всяка област винаги съм бил най-добрия.
  Не понасям хората да се бъркат в личните ми дела.
  Искам да решавам трудностите си сам, без да натоварвам другите.
  Имам повече опит и ми хрумват повече идеи от другите.
  Не искам нищо от никого, така не трябва да им благодаря.
  Не желая да си имам работа с определени лица.
  Трудно ми е да се подчинявам дори и на шефа си.
  Имам сериозни проблеми със смирението.
  Трудно ми е да се включа в различни приеми или дискусии.
  Намирам се в пълна изолация и самотата ме измъчва.
  Моят дом е моята крепост.

 • 35. Конски кестен (White Chestnut) - НАТРАПЧИВИ МИСЛИ, НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ ДА МИСЛИ


  35. Конски кестен (White Chestnut, Aesculus Hippocastanum) - Цветето на душевния мир.
  Непрестанен вътрешен диалог; в съзнанието им непрекъснато се въртят едни и същи натрапчиви мисли.

  За тези, които не могат да отблъскват нежелани мисли, идеи и разисквания от ума си. Тогава, когато няма нищо достатъчно интересно да заангажирва ума им, се явяват мисли, които тревожат и са настоятелни, и ако за известно време бъдат изгонени, пак се връщат. Те като че ли се въртят в кръг и причиняват умствена мъка. Тези неприятни мисли нарушават спокойствието и пречат на човека да мисли за работата си и да се радва на удоволствията си.

  Някои мисли се връщат непрекъснато в ума ми и не мога да се освободя от тях.
  Често разговарям със себе си.
  Нежелани мисли и чувства се връщат безспирно в съзнанието ми.
  Трудно ми е да спра да мисля.
  Често се сещам за неприятни ситуации и те отново ме угнетяват.
  Непрекъснато ме преследват разни натрапчиви мисли.
  И до ден-днешен се дразня, като се сещам за разговори отпреди много време.
  Често продължавам в главата си недовършени разговори и мисля за това, което е трябвало да кажа.
  Ако някой ме е ядосал, с дни не мога да забравя.
  Мечтая да постигна вътрешно спокойствие, като се отърва от натрапчивите си мисли.
  Почти всяка вечер не успявам да заспя, защото ме нападат всякакви мисли.

 • 36. Овсига (Wild Oat) - ЛУТАНЕ, НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ, НЕ МОЖЕ ДА ОТКРИЕ ПЪТЯ СИ


  36. Кощрава (Wild Oat, Bromus Ramosus) - Цветето на призванието.
  Основни симптоми: Не е сигурен при определяне на целите си и остава неудовлетворен, защото не намира призванието си в живота.
  За тези, които имат амбицията да направят нещо важно в живота, които желаят да имат много опитности и да се радват на всичко, което е възможно за тях, да черпят с две ръце от живота. Тяхната трудност е обикновено какво да започнат, защото въпреки, че амбицията им е голяма, те не са в състояние да изберат професия, която им харесва най-много от всички останали. Това може да причини забавяне и недоволство.

  Чувствам вътрешна празнота и непрестанно търся да я запълня с нещо.
  Амбициозен съм и искам да извърша велики дела в живота си, но не зная кои точно.
  Нещо отвътре винаги ме подтиква към нови проекти.
  Лесно се ентусиазирам, но началната еуфория бързо изгасва.
  Чета по няколко книги наведнъж, защото първоначалният ми интерес минава бързо и предпочитам да започна друга.
  Нищо не ме прави щастлив, защото не знам какво точно искам.
  Въпреки множеството неща, които започвам, никога не се чувствам удовлетворен.
  Вечно търся призванието на живота си.
  Потиснат съм, защото не са ми ясни перспективите в живота ми, както е при другите хора.
  Вечно чакам нещо да се промени, но нищо не се променя.
  Изразходвам времето и енергията си за много различни начинания.
  Не успявам да бъда щастлив, защото не ми се случва нищо особено.
  Непостоянен съм, винаги променям всичко около себе си: жилище, партньор, работа и др.
  Не намирам смисъл в това, което правя.

 • 37. Шипка (Wild Rose) - ПРИМИРЕНИЕ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ, АПАТИЯ, ПЪЛНА КАПИТУЛАЦИЯ


  37. Шипка (Wild Rose, Rosa Canina) - Цветето на желанието за живот.
  Основни симптоми: Апатия, примирение, капитулация и пълен отказ да участва в живота.

  За тези, които без никаква основателна причина стават безразлични към всичко, което ги заобикаля и просто се плъзгат през живота, приемат го такъв, какъвто е и не правят усилие да подобрят нещата, и да получат малко радост. Те са капитулирали в борбата с живота и не се оплакват.

  Всичко ми изглежда безсмислено.
  Аз съм фаталист.
  Чувствам се напълно примирен в настоящата ситуация, въпреки че на другите не им се струва безизходно.
  Когато съм болен ми е трудно да оздравея, защото не полагам никакви усилия за това.
  Изцяло съм загубил мотивация.
  Отказал съм се от всякакво усилие да променя живота си.
  Често не върша абсолютно нищо, не ми се работи и не съм доволен от нищо.
  Нямам сили да се изправя срещу събитията и оставам пасивен.
  Примирил съм се със съдбата си.
  Отказал съм се от всякаква борба.
  Не мога повече и дори не искам да продължавам.
  Нищо няма смисъл, всичко е безсмислено.
  Чувствам се безразличен и хронично уморен.
  Денят ми минава в пълна апатия.

 • 38. Върба (Willow) - НЕГОДУВА, ОПЛАКВА СЕ, САМОСЪЖАЛЯВА СЕ


  38. Плачеща върба (Willow, Salix Vitellina) - Цветето на съдбата.
  Основни симптоми: Чувства се жертва на съдбата; обзет е от огорчение и вътрешен яд.
  За тези, които са претърпели злополука или нещастие и им е трудно да приемат това без да се оплакват или негодуват, тъй като те повече осъждат живота отколкото признават успехите, които той носи. Те считат, че не са заслужили толкова голямо изпитание, че това е било несправедливо и са огорчени. Често те имат по-малък интерес и по-ниска активност към онези неща в живота, от които са се интересували преди и които са им доставяли радост.

  Често се питам: “Защо точно на мене?”.
  Чувствам се жертва на съдбата.
  Често се самосъжалявам.
  Предпочитам да преглътна яда си, вместо да се карам.
  Съдбата се отнася зле с мене.
  Не мога да забравя никога злината, която ми сториха.
  Често съм тъжен и потиснат, защото не мога да бъда доволен от нищо.
  Толкова съм огорчен, че непрекъснато ми се въртят из главата ядни мисли.
  Моят яд е по скоро саморазрушителен.

 • Rescue Remedy - "спешни капки" за бързо справяне с всякакви стресове


  Rescue Remedy - прочутата спасителна смес от 5 есенции
  (Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem)

  Капки за първа помощ (спасителна смес) е комбинация от цветя, подходяща при всякакви стресови ситуации, придружени със страх от загуба на контрол, увеличен пулс, треперене, нервно свръхнапрежение и паника, преувеличен импулс за действие. Не заместват медицинското лечение за спешна помощ, а помагат за емоционално стабилизиране и психо-физическо отпускане. Типични ситуации, в които Rescue remedy може да помага са след караница, когато сме душевно объркани, когато ни предстои трудна ситуация – например интервю за работа, изпит, изява пред публика, когато сме изплашени, след ухапване от насекомо, животно, след катастрофа, когато работим в стресираща обстановка.Взети заедно, тези цветя помагат да се справим с всякакви стресови ситуации и критични моменти в живота. Пред изпит, ако трябва да говорите пред публика, след злополука, нещастие или премеждие, след спорове и скандали и т. н. - помага в безброй случаи. Взема се при нужда по 4 капки, колкото пъти и колкото често трябва, или се слагат 4 капки в чаша вода и се пият малки глътки докато нежеланите емоции отминат.

Издателство "Анхира"
тел. 02 8629249, 0888431085
гр. София, жк. Дианабад,
бл. 43, вх. Б, ет. 1, ап. 18
Понеделник-петък 9-17 ч.

Холистичен център "Анхира"
тел. 0888 540442
гр. София, жк. Дианабад,
бл. 11, вх. A, ет. 1, ап. 1

Този сайт е собственост на
Анхира ЕООД, BG130120871
МОЛ: Петър Георгиев Найденов

Доставка

Стандартната цена за доставка на книги е 5 лв. Срокът за доставка за България е до 3 работни дни.

При покупки над 70 лв. доставката е безплатна.

Поръчки, направени през неработни дни и след 15:00 в работни дни се обработват на следващия работен ден.