Евро Бизнес Програма на АкваСорс - обобощение.

 
ДИСТРИБУТОРИ
ДИРЕКТОРИ
ЕКЗЕКУТИВНИ ДИРЕКТОРИ
 
Дистр.
 
Дистр. 1*
Дистр. 2*
Дистр. 3*
Директор
за защита
Директор
максимум
комисион
Дир. 1*
Дир. 2*
Дир. 3*
Екзек.
Дир. 
 
Екзек.
Дир. 1*
Екзек.
Дир. 2*
Екзек.
Дир. 
3*
QPV
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
QGV
 
350
700
1400
1600
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Директорски клонове 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
 
 
 
 
     
Клонове
Директор 3*
 
 
 
 
 
 
3
6
9
12
Защитени Дир.
до 4. поколение
12
36
60
100
ОТСТЪПКА ОТ КЛИЕНТСКАТА ЦЕНА
Отстъпка при
лични поръчки
25%-30%
25%-30%
25%-30%
25%-30%
25%-
30%
25%
-30%
25%-30%
25%-30%
25%-30%
25%-30%
25%-30%
25%-30%
25%-30%
КОМИСИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
В/у лични поръчки
 
 
 
 
 
15%
20%
25%
27%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Дистрибутор

15%
20%
25%
27%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
Дистрибутор 1*
 
 
 
5%
10%
12%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Дистрибутор 2*
 
 
5%
7%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Дистрибутор 3*
 
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
ДИРЕКТОРСКИ БОНУС
1-во Поколение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
2-ро Поколение
5%
6%
7%
7%
7%
7%
7%
3-то Поколение
 
1%
3%
5%
5%
5%
5%
4-то Поколение
 
 
 
1%
2%
3%
4%
БЕЗКРАЕН БОНУС
Директорски точки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1500
4000
8000
12000
Безкраен бонус
1%
2%
3%
4%