Астрология

Тук можете да завършите пълен курс по астрология, включващ достатъчно знания по:
Модул 1 - рождена астрология,
Модул 2 - прогностика (транзити, дирекции, прогресии, слънчево връщане),
Модул 3 - астрология на отношенията (синастрия и композит).

Всеки модул представлява редактиран видеозапис на провеждани от мен през годините курсове по астрология. Предлагам го тук за ваше удобство.

За всяко завършено ниво получавате сертификат, а след завършване и на трите нива можете да се явите на изпит за диплома по астрология, издадена от Астрошкола АНХИРА.

Гарантирам лично, че след усвояване на знанията от тези три модула ще имате достатъчно добро ниво и универсални знания, след което можете да продължите самостоятелна работа като астролог и да посещавате курсове за напреднали.

д-р Петър Найденов