Обучение по хомеопатия

Техники за успешна реперторизация

Техники за успешна реперторизация
(по Г. Витулкас)

Може да се каже, че на теория решаването на хомеопатични случаи е лесно. Човек трябва само да избере правилни симптоми, да ги подчертае правилно и компютърът ще намери симилимума. Или още по-добре, да запамети всички лекарства и след това да дава симилимума въз основа на познанията си за Материя медика, без дори да отваря реперториум. Някои от случаите се поддават на тези методи. За съжаление, много случаи са толкова сложни, че за да намерите симилимума за тях, ще трябва да усвоите разнообразни умения.

Подкатегории