Определение и мярка за здраве

Видният съвременен хомеопат Георгос Витулкас свързва здравето със свободата и творчеството. Той дава следното определение за здраве:

На физическо ниво:
благополучие, постигнато в резултат на освобождаване от болката.

На емоционално ниво:
ведрина и спокойствие, постигнати в резултат на освобождаване от прекалено силните изпепеляващи страсти (емоционални страдания).

На умствено ниво:
пълно единение с Истината, постигнато в резултат на освобождаване от себичността.

Регистрирайте се, за да прочетете още...